Η επανάσταση του 1821 είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας του ελληνικού έθνους. Ουσιαστικά ξεκινά μια περίοδος ελεύθερου βίου των Ελλήνων που συνεχίζεται ως σήμερα. Οι Έλληνες προετοιμάστηκαν για την επανάσταση γαλουχούμενοι από τα κηρύγματα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και συμμετέχοντας στη Φιλική Εταιρεία.

Η επανάσταση στη Μολδοβλαχία
Η επανάσταση στον ελλαδικό χώρο
Η διπλωματική δραστηριότητα
Ο φιλελληνισμός
Η πολιτειακή οργάνωση των Ελλήνων
© 1997 Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων