Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου
Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης 72100
τηλ. 0841-98100-4
fax: 0841- 24493
e-mail nomarh@agn.forthnet.gr