Κυριακή 23 Αυγούστου

  09:00 – 09:30 «Πολιτεία & Απόδημοι Έλληνες» Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
  09:30 - 10:30 «Απόδημοι Έλληνες & Αυτοδιοίκηση» κ. Βασίλειος Βασιλάκης Νομάρχης Χαλκιδικής,κ. Τζηρίτης Δημήτριος Πρόεδρος ΤΕΔΚ
  10:30 – 11:00 Διάλειμμα – καφές
  11:00 – 14:00 Τοποθετήσεις – Συμπεράσματα – Λήξη Συνεδρίου
  14:00 – 14:30 Συνέντευξη τύπου Νομάρχη – Πρόεδρου ΤΕΔΚ & Εκπροσώπων Αποδήμων
  14:30  Γεύμα
  18:00 Εκδρομή – Γύρος της Σιθωνίας