ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Χαλκιδιωτών με την προσδοκία ότι οι εργασίες του θα συντελέσουν στην ενδυνάμωση μιας γόνιμης συλλογικής πορείας των Χαλκιδιωτών της Διασποράς με την Ελλάδα και κυρίως, με τα πατρογονικά τους εδάφη της Χαλκιδικής.

Οι Ελληνικές Κοινότητες αποτέλεσαν στην ιστορία της νεότερης μετανάστευσης κυψέλες δημιουργίας, συνεκτικότητας και αλληλεγγύης του Ελληνισμού.

Ανάμεσα στις κοινότητες αυτές, οι εθνικοτοπικές οργανώσεις του εξωτερικού παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Έχουν ως τώρα συμβάλει καταλυτικά στη διατήρηση της Ελληνικής εθνικής και πολιτιστικής συνείδησης της ομογένειας, μέσα από τη σταθερή προσήλωση και αναφορά τους στις τοπικές παραδόσεις και τη συνεχή ανανέωση των δεσμών των μελών τους με τις τοπικές κοινωνίες καταγωγής.

Η ιδιαίτερη σημασία της φετινής σας συνάντησης είναι ακριβώς ότι, με την "αποκέντρωση" των επαφών σας, με την έμφαση που βάζετε στην συνεργασία της τοπικής κοινωνίας της Χαλκιδικής και με τα Απόδημα τέκνα της, αλλά, πάντα με τη συνεργασία και με τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, ανοίγετε νέους και ουσιαστικούς τοπικούς διαύλους επικοινωνίας, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις επαφές των απανταχού Χαλκιδιωτών με την Ελλάδα και τη δύναμή σας παγκοσμίως.

Το άνοιγμα των Ελλήνων στο νέο κόσμο, η προσαρμογή τους και τελικά η κοινωνική τους καταξίωση στο ξένο πολυεθνικό περιβάλλον επιτεύχθηκαν σε ένα σημαντικό βαθμό με την οργάνωσή τους σε ισχυρές κοινότητες, οι οποίες συνέβαλαν στην ύφανση ανθεκτικών ιστών κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης τόσο με τις χώρες υποδοχής όσο και με τις ιδιαίτερες πατρίδες καταγωγής τους στην Ελλάδα.

Αλλά και ο κάθε Έλληνας του εξωτερικού ξεχωριστά, οργανωμένος ή μη, πλούσιος ή φτωχός, συνέβαλε και συμβάλλει με τη ζωή του και την προσφορά του, με τον αγώνα του, στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Χρέος όλων μας είναι να συνεχίσουμε να περιφρουρούμε τη συνεκτικότητα του Ελληνισμού όπου γης. Σ’ αυτό το χρέος πρώτη θέση έχει η νέα γενιά, καθώς στερείται τα ελληνικά βιώματα και τις εμπειρίες που συνδέουν τις παλαιότερες γενεές με την Ελλάδα, με τους ελληνικούς οραματισμούς και τα εθνικά μας δίκαια.

Στο πλαίσιο της περιφρούρησης της ταυτότητας και συνεκτικότητας μας, της σφυρηλάτησης ισχυρών δεσμών με τη νέα γενιά, καλούμαστε να συμβάλουμε από κοινού οι οργανώσεις των αποδήμων, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στις ιδιαίτερες πατρίδες και εξ ορισμού η Ελληνική Κυβέρνηση, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, η οποία έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος των προγραμμάτων της στη νέα γενιά αλλά και στη διαδικτύωση του Ελληνισμού, τόσο των οργανωμένων κοινοτήτων μέσω του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού όσο και διακεκριμένων Ελλήνων σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας δραστηριότητας.

Αγαπητοί φίλοι, με τις λίγες αυτές σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του 1ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Αποδήμων Χαλκιδιωτών, υγεία και πρόοδο σε όλους

Σταύρος Λαμπρινίδης

Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού