ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  • Βασιλάκης Βασίλειος, Νομάρχης Χαλκιδικής
  • Τζηρίτης Δημήτριος, Πρόεδρος ΤΕΔΚ Χαλκιδικής
  • Αμπελάς Γεώργιος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Απόδημων Χαλκιδικιωτών Αυστραλίας
  • Παπανικολάου Αστέριος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Απόδημων Χαλκιδικιωτών Η.Π.Α
  • Κουρτίδη Γεωργία, Εκπρόσωπος Απόδημων Χαλκιδικιωτών Καναδά