Πρόγραμμα  Ειδήσεις  Παμμακεδονικές:  ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ