Θρήνοι Πηγές Κείμενα - Μαρτυρίες Οι Πρωταγωνιστές Από την Πόλη στην Ισταμπούλ Μετά την Άλωση Εάλω η Πόλις Η Κωνσταντινούπολη
Η Άλωση της Πόλης
 
Οι Οθωμανοί Τούρκοι   

Σουλτάνος Οσμάν (1326 - 1366)

Πρόκειται για μια τουρκική φυλή, που έφθασε από τα βάθη τα Ασίας στη Μικρά Ασία στα τέλη του 13ου αι. Οι Οθωμανοί με αρχηγό τον Ερτογρούλ δούλεψαν ως μισθοφόροι στο σουλτανάτο του Ικονίου.

Ο διάδοχός του, Οσμάν ή Οθμάν, κυρίευσε το σουλτανάτο (1326) και ίδρυσε ένα καινούριο κράτος, που πήρε το όνομα του ιδρυτή του, Οθωμανικό κράτος.

Το κράτος αυτό ήταν το μόνο από τα τουρκικά κράτη που συνόρευε με Χριστιανούς, δηλαδή "απίστους".

Το Οθωμανικό κράτος ήταν οργανωμένο σε βάση απολυταρχική και συγκεντρωτική. Ο οθωμανικός στρατός έγινε πολύ ισχυρός όταν στα μέσα του 14ου αι. καθιερώθηκε η περιοδική στρατολογία και το παιδομάζωμα.

Με το παιδομάζωμα υποχρεώνονταν οι χριστιανοί έφηβοι, ηλικίας 15-18 ετών, να γίνουν μουσουλμάνοι και να καταταγούν στα τάγματα των γενιτσάρων, τα πιο μαχητικά τμήματα του οθωμανικού στρατού.


Χριστιαννόπαιδα σε παιδομάζωμα

Οι Οθωμανοί μέχρι το 1350 κυρίευσαν το μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας και το 1354 αποβιβάστηκαν στη Βαλκανική. Ο σουλτάνος Μουράτ το 1362 μετέφερε την πρωτεύουσά του στην Αδριανούπολη.

Τα χριστιανικά κράτη, η Σερβία, η Κροατία, η Πολωνία, η Βοσνία, μαζί με Ούγγρους και Βλάχους προσπάθησαν να σταματήσουν την οθωμανική προέλαση προς την Ευρώπη. Η κρίσιμη μάχη διεξήχθη το 1389 στο Κόσσοβο Πόλιε (Κοσσυφοπέδιο) και έληξε με νίκη των Τούρκων. Τα Βαλκάνια τέθηκαν ουσιαστικά υπό την επικυριαρχία των Οθωμανών.

Όμως η οθωμανική επέλαση έμελλε να καθυστερήσει 50 χρόνια, διότι το 1402 ο σουλτάνος Βαγιαζήτ ηττήθηκε στην Αγκυρα από τους Μογγόλους, που με αρχηγό τον Ταμερλάνο είχαν φθάσει στη Μικρά Ασία.

Οι διάδοχοί του προσπάθησαν να αναδιοργανώσουν το οθωμανικό κράτος. Μετά από 50 χρόνια εμφανίστηκαν μπροστά στην Κωνσταντινούπολη, έτοιμοι να την κατακτήσουν.