ΞΥΛΟΥ & ΧΑΡΤΟΥ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ
ΗΜΕΡΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA)
110
2
1.85
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA)
119
0
0.00
ΣΕΛΜΑΝ (ΚA)
2690
-30
-1.10
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚA)
1120
0
0.00
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA)
990
0
0.00