ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ
ΗΜΕΡΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Μεταβ.%
ELMEC SPORT
2300
0
0.00
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ)
2746
203
7.98
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ)
442
-38
-7.92
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ)
542
0
0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ)
4650
0
0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ)
5100
377
7.98
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ)
1350
0
0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ)
1015
-85
-7.73
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ)
780
-8
-1.02
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ)
826
0
0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO)
350
-5
-1.41
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO)
329
24
7.87
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ)
3240
0
0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ)
337
-22
-6.13
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ)
305
-26
-7.85
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ)
3260
0
0.00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
6000
50
0.84
ΙΝΤΕR.CLOTHING
218
0
0.00
INTER.CLOTHING (Π)
204
0
0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ)
848
-2
-0.24
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ)
862
63
7.88
ΚΑΤΑΣΤ. ΑΦΟΡ/ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΟ)
5000
370
7.99
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ)
173
0
0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ)
4905
-95
-1.90
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ)
3940
0
0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ)
760
-26
-3.31
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ)
755
10
1.34
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ)
2310
-20
-0.86
ΣΑΤΟ (ΚΑ)
400
-4
-0.99
ΣΑΤΟ (ΠΑ)
385
-15
-3.75
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ-DELONGHI (ΚΑ)
415
-25
-5.68
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΚΑ)
3700
0
0.00
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΠΑ)
2960
40
1.37
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΑ)
2300
155
7.23