ΟΙ MEΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

% ΚΑΘΑΡΗ % ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΟΔΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ(KO)
4860
8
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO)
5700
-7.99
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΚΟ)
4104
8
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ)
2499
-7.99
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ)
1296
8
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO)
4955
-7.99
ALTEC (KO)
6318
8
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ)
174
-7.94
ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ)
3456
8
ΒΙΣ (ΠΟ)
1277
-7.93
SYSWARE (KO)
10314
8
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ)
442
-7.92
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO)
19643
8
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ)
305
-7.85
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO)
22296
8
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ)
1015
-7.73
ΚΑΤΑΣΤ. ΑΦΟΡ/ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΟ)
5000
7.99
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ)
753
-7.72
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ)
757
7.99
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ)
2220
-7.5

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤH ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ

METOΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ METOΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ)
27210
1895
7.49
ΕΤΕΒΑ (ΚΟ)
17650
-1200
-6.37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO)
22296
1651
8
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)
17200
-800
-4.44
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO)
19643
1455
8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO)
10600
-540
-4.85
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΚΟ)
26100
795
3.14
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO)
5700
-495
-7.99
SYSWARE (KO)
10314
764
8
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO)
4955
-430
-7.99
ALTEC (KO)
6318
468
8
ΕΛΑΙΣ (ΚΑ)
12150
-430
-3.42
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)
11500
400
3.6
FOLLI-FOLLIE (KA)
8700
-400
-4.4
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ)
5100
377
7.98
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)
20900
-340
-1.6
ΚΑΤΑΣΤ. ΑΦΟΡ/ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΟ)
5000
370
7.99
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ)
11550
-330
-2.78
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ(KO)
4860
360
8
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO)
11795
-305
-2.52