ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ
ΗΜΕΡΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)
1360
15
1.12
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ)
2220
-180
-7.50
ΚΑΜΠΑΣ (KA)
1240
-30
-2.36
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ
4000
-90
-2.20
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ)
7600
0
0.00
ΚΑΤΑΣΤ. ΑΦΟΡ/ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΟ)
5000
370
7.99
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA)
1940
-30
-1.52
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA)
1695
-45
-2.59
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ)
3078
0
0.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO)
5700
-495
-7.99
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO)
4955
-430
-7.99
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ)
2300
50
2.22
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ)
3060
130
4.44
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ)
1360
0
0.00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ)
173
0
0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ)
2685
50
1.90
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ)
1545
-85
-5.21
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ)
1450
-10
-0.68
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ)
274
0
0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ)
324
0
0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ)
4000
-50
-1.23
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ)
1350
-80
-5.59
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO)
19600
-100
-0.51
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO)
1720
-30
-1.71
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ (ΚΟ)
2000
-50
-2.44
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ)
4905
-95
-1.90
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ)
3940
0
0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ)
590
0
0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ)
838
0
0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ)
945
0
0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ)
802
-37
-4.41
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ)
600
-15
-2.44
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO)
11795
-305
-2.52
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ)
174
-15
-7.94
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ)
268
0
0.00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ)
1570
-10
-0.63
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ)
2820
20
0.71
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ)
950
60
6.74
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)
3005
55
1.86
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ)
2650
-35
-1.30
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ)
1655
40
2.48
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)
1320
-5
-0.38
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ)
572
42
7.92
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ)
7815
120
1.56
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ)
6575
-85
-1.28
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ)
900
9
1.01
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ)
1085
0
0.00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ)
700
0
0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ)
753
-63
-7.72
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA)
1935
-15
-0.77
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA)
2250
0
0.00
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ)
990
-25
-2.46
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ)
760
-26
-3.31
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ)
755
10
1.34
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ)
975
0
0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ)
840
61
7.83
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ)
692
51
7.96
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ)
429
0
0.00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA)
2100
-50
-2.33
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ)
3780
-200
-5.03
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ)
1330
25
1.92
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ)
1310
50
3.97
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ)
1095
-65
-5.60
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)
3250
-206
-5.96
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ)
3450
-50
-1.43
ΝΙΚΑΣ(KA)
2700
-85
-3.05
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ (ΚΟ)
2230
-70
-3.04

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ