ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ
ΗΜΕΡΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Μεταβ.%
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ)
540
-10
-1.82
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ)
113
0
0.00
GLOBE (ΚΑ)
126
0
0.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)
11500
400
3.60
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ)
4500
-180
-3.85
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ)
2160
-10
-0.46
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ)
2100
55
2.69
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ)
3060
130
4.44
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ)
1360
0
0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ)
2685
50
1.90
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ)
1545
-85
-5.21
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ)
840
61
7.83
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ)
692
51
7.96