ΧΗΜΙΚΕΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ
ΗΜΕΡΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Μεταβ. %
ΕΣΧΑ (KA)
998
8
0.81
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA)
2584
191
7.98
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΠA)
2445
179
7.90
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚA)
1600
-25
-1.54
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠA)
1000
-50
-4.76
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA)
6100
-170
-2.71
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚA)
1850
50
2.78
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠA)
960
-40
-4.00