ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Ημερομηνία
Κλείσιμο
Μεταβ.
Μεταβ. %
25-06-98
2420.25
-14.41
-0.59


ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία
Κλείσιμο
Μεταβ.
Μεταβ. %
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
4304.43
-93.36
-2.12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
505.46
-8.11
-1.58
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
2056.05
-14.88
-0.72
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1781.62
10.00
0.56
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
1152.11
-7.95
-0.69
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
784.28
9.27
1.20
ΛΗΣΙΝΓΚ
338.61
-10.38
-2.97
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1904.18
-35.54
-1.83
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
180.45
-4.47
-2.42