ΟΙ MEΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

% ΚΑΘΑΡΗ % ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΟΔΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO)
16389
8
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ)
1104
-8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO)
10854
8
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)
2870
-7.98
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ)
3456
8
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ)
1353
-7.96
ΒΙΣ (ΚΟ)
1296
8
EΣΚΙΜΟ (ΚΑ)
347
-7.96
EUROMEDICA (KO)
2700
8
AΛΚΑΡ-Α.Ε.Μ.Ε.Τ. (KA)
546
-7.93
ΡΕΜΕΚ (ΚΟ)
1404
8
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ)
410
-7.87
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO)
4362
8
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ)
985
-7.86
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO)
14439
8
ΖΑΜΠΑ (ΚΑ)
3595
-7.82
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO)
12162
7.99
ΣΑΤΟ (ΠA)
383
-7.71
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO)
5190
7.99
SYSWARE (KO)
10430
-7.29

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤH ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ

METOΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ METOΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO)
16389
1214
8
ΙΟΝΙΚΗ (KO)
12810
-890
-6.5
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO)
14439
1069
8
SYSWARE (KO)
10430
-820
-7.29
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO)
12162
900
7.99
ΕΤΕΒΑ (ΠΟ)
18110
-625
-3.34
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO)
10854
804
8
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)
21945
-460
-2.05
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO)
19250
750
4.05
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ)
26100
-450
-1.69
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ)
11450
430
3.9
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)
38975
-325
-0.83
ΓΕΝΙΚΗ (ΚΟ)
10700
390
3.78
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ)
7330
-320
-4.18
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO)
5190
384
7.99
ΖΑΜΠΑ (ΚΑ)
3595
-305
-7.82
DIS (KA)
14675
375
2.62
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ)
16595
-305
-1.8
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA)
7125
325
4.78
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)
5210
-270
-4.93