ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ
ΗΜΕΡΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)
1790
68
3.95
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ)
2460
84
3.54
ΚΑΜΠΑΣ (KA)
1340
-26
-1.90
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ
4200
25
0.60
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ)
8050
250
3.21
ΚΑΤΑΣΤ. ΑΦΟΡ/ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΟ)
4450
40
0.91
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA)
1965
25
1.29
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA)
1760
30
1.73
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ)
2850
0
0.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO)
4240
280
7.07
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO)
3550
172
5.09
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ)
2340
-60
-2.50
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ)
3085
65
2.15
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ)
1585
-25
-1.55
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ)
175
0
0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ)
2840
120
4.41
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ)
1615
20
1.25
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ)
1400
0
0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ)
322
-28
-8.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ)
324
0
0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ)
3880
0
0.00
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ)
1465
-15
-1.01
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO)
19000
760
4.17
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO)
1850
-70
-3.65
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ (ΚΟ)
2145
15
0.70
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ)
5240
0
0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ)
3940
0
0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ)
586
0
0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ)
954
0
0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ)
1020
0
0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ)
889
39
4.59
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ)
678
19
2.88
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO)
23269
1723
8.00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ)
185
10
5.71
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ)
250
0
0.00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ)
1610
40
2.55
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ)
2916
216
8.00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ)
970
0
0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)
2880
35
1.23
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ)
2610
70
2.76
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ)
1740
30
1.75
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)
1360
10
0.74
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ)
570
24
4.40
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ)
7500
102
1.38
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ)
6690
190
2.92
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ)
925
17
1.87
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ)
1198
88
7.93
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ)
720
0
0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ)
919
0
0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA)
1915
-65
-3.28
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA)
2095
15
0.72
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ)
1160
0
0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ)
782
0
0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ)
817
0
0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ)
1130
10
0.89
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ)
748
31
4.32
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ)
610
30
5.17
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ)
500
26
5.49
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA)
1980
80
4.21
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ)
4125
-22
-0.53
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ)
1320
30
2.33
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ)
1210
35
2.98
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ)
1380
95
7.39
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)
3700
0
0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ)
3350
170
5.35
ΝΙΚΑΣ(KA)
2890
140
5.09
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ (ΚΟ)
1920
-2
-0.10

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ