ΟΙ MEΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

% ΚΑΘΑΡΗ % ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΟΔΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA)
1080
8
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA)
2185
-8
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ)
1107
8
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΠΑ)
1472
-8
ΧΑΛΥΨ (ΚΑ)
1080
8
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ)
916
-7.94
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ)
1283
8
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ)
356
-7.77
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ)
1591
7.94
SEAFARM IONIAN (KA)
4095
-7.67
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΑ)
2370
7.87
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ)
193
-7.66
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ)
370
7.25
ΕΤΜΑ (ΚΟ)
1240
-7.46
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ)
800
6.95
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠΑ)
88
-7.37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO)
8995
6.37
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)
1045
-7.28
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ)
1055
4.56
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ)
735
-6.96

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤH ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ

METOΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ METOΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO)
8995
539
6.37
INTRASOFT (ΠO)
20400
-1324
-6.09
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ)
17950
487
2.79
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)
31805
-1315
-3.97
SYSWARE (KO)
12355
475
4
INTRASOFT (ΚO)
20790
-1290
-5.84
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ)
22180
180
0.82
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ)
24100
-1280
-5.04
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΑ)
2370
173
7.87
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO)
23500
-850
-3.49
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)
3750
159
4.43
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)
18210
-830
-4.36
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ)
7740
140
1.84
ΕΤΕΒΑ (ΠΟ)
19040
-765
-3.86
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ)
3920
120
3.16
ΕΤΕΒΑ (ΚΟ)
19500
-730
-3.61
CHIPITA (KA)
8720
120
1.4
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ)
27030
-695
-2.51
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ)
1591
117
7.94
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO)
10410
-670
-6.05